Familievejledning

Familievejledning 

FAMILIEVEJLEDNING :

Jeg er blevet opfordret til at hjælpe enkelte familier med lidt større udfordringer omkring teenageren. På kurseren er det nemlig svært at tage konkrete og lidt mere komplicerede enkeltsager op. Kurser er og bliver mere generelle.

Men nu tager jeg også ud til jer i familierne !!!

Familievejledningen foregår over tre gange, hver gang i en time, hvor jeg tager en snak med jer forældre om udfordringerne og mulige løsningsforslag,

1. gang afdækker vi udfordringerne og jeg komemr med forslag til handlinger på nogle af disse.

2. gang evaluerer vi forslagene og ser om de virkede. Sammen korrigerer vi og sætter evt. flere handlinger i værk.

3. gang evaluerer vi hele forløbet og kigger på hvad I kan gøre for at undgå tilbagefald.

Prisen: 2499.- for alle tre gange.

I Århus får I kørslen med. Udenfor Århus skal I påregne 3.59 pr km.  Kommer I mere end 100 km fra Århus, kan vi skrue et andet forløb sammen.

Men ring og hør hvordan vi kan gøre det og hvad jeres behov er. Så finder vi sammen en løsningsmodel helt tilpasset jer og de udfordringer I står overfor.

Så: ring: 20773550 eller mail: winthers@stofanet.dk

Glæder mig til at arbejde sammen med jer.